Isten hozott az oldalamra !!!

''Szállj szent turul! Ó, szállj, szállj szent turul, fent a magyar égen, hozd el távoli fiaidnak a várva várt feltámadást!'' Majorváry Szabó Sándor

Az az igazság, hogy a hamis történelem oktatás eredményeképpen még a mai napig sokan nem tudják az igazságot ebben a témában sem !!! Szeretném ha Sz. István Királyunkat a Koppányt szeretők sem ítélnék meg hamisan és a Szent Istvánt tisztelők, szeretők sem itélnék meg hamisan Koppány herceget!!
Adjuk meg Istvánnak is az Őt megillető tiszteletet és vegyük le róla a magyartalanító történelemoktatás miatt rárakódó rosszat !!! S adjuk meg a tiszteletet Koppány hercegnek is !!
A könnyebb megértéshez egy picit visszakell nyulni az ŐSVALLÁSUNKHOZ !!
Tehát :szentistvan.jpg
A magyar néphagyomány Jézust "égi táltosnak" nevezi. Táltossá csak a teremtő elhívása által lehetett válni. A Turul-nemzettség,(a következő egypicit sokaknak erőss szokot lenni!!) Jézus nemzettsége Táltosok voltak, így az Árpád-házi királyok is azok. Szt. István a Táltos vallást (ŐSVALLÁSUNK) soha nem szüntette meg, az tovább élt még jó félévezreden keresztül, hiszen dokumentált tény - és ez fontos, hogy feljegyzések vannak róla!! A Kárpát-medencében békésen fér meg a két szemlélet. Verbőczy törvénykönyvében írja, hogy a magyar nem Róma jóvoltából keresztény, hanem egyenesen Istentől. Ez pedig azt jelenti, hogy a nép önként vállalja fel, nem erőlteti rá senki.
Egy nép életében a temetkezési szokások rendkívül fontos szerepet játszanak. Ebben történik egy szembeötlő és nagyjelentőségű fordulat Géza és fia István közti időben. Ez a fordulat az egész Kárpát-medencére kiterjed. Ez pedig azt jelenti, hogy a magyarság ezt önként felvállalta, hiszen a legutolsó kis faluban is megtörténik, nemcsak az Esztergom környéki temetőkben, szinte egy időben.
A lovas temetkezésről van szó, ami István korában eltűnik a Kárpát-medencében. Erre lehetne mondani, hogy az erőszakos térítés eredménye. De gondoljunk csak bele, ahol ilyen történik, ott még évszázadokkal később is titokban végeznének ilyen temetéseket. Fokozatos átmenet lenne megfigyelhető. Továbbá ennyi hittérítőt sem lehetne szétküldeni. De mi történt a lóval, táltossal? Azt tudni kell, hogy az eltemetett lovak, minden esetben táltosok voltak, vagyis több foguk volt, mint a többinek. Érdekesség, hogy ezt a tényt - mármint, hogy a honfoglalás kori temetőkből csak ilyen, fölös fogú lovak kerültek elő - az Állatorvosi egyetemen a mai napig tanítják. De ez a tény, sajnos, nem kerül át a "szomszéd asztalára", mármint a történészekére. Tehát mi történt a lóval? Nem kerül a föld alá. Amit eddig a Táltos képviselt, most az "égi táltos", Jézus Krisztus veszi át. A lovakat ugyanúgy kiválasztják, mint eddig, de a templomba kerülnek be. Meglepő, de így van! Ezek a lovak szabadon élnek a templomokban, szabadon sétálgatnak ki-be, szent állatként kezelik őket. Továbbra is szükség van az erőre, és ők ezt képviselik. Mai szemmel nézve ez elég pogány szokásnak tűnik, de ekkoriban jegyzik fel: A magyar papok névleg is alig keresztények. IX. Leó pápa ezért is akarja megszállni az országot. De miután András király kiűzi a pápát, hálából az kiátkozza.
A Turul-nemzettség és Jézus nemzettségének összevonása nem véletlen !!!
Tehát a legfontosabb a jelenlegi témánkban , hogy István és Koppány között vallási ellentét NEM VOLT !!
(Bár István RÓMAI RITUSU keresztény, Koppány BIZÁNCI, de az egyházszakadás csak 1054-ben történik!!!)
A vita közöttük a nyugat vagy kelet felé történő orientáció miatt volt, és az öröklési rend megváltozása miatt (szeniorátus kontra primagenitúra)!! Hogy kinek volt igaza ma már nehéz eldönteni . Egy biztos, a Maga szemszögéből mindkettő a legjobbat akarta a Nemzetnek .S mindkettő (mai szóhasználattal korának MŰVELT ÉS SZÉLESLÁTÓKÖRÜ ) Vezére , hadvezére volt . Ezt az ellentétet Szent László oldotta fel aki Koppány leszármazott (UNOKA). Vagyis az Árpádház Koppány vonalán élt tovább.
Érdekesség még , hogy a Magyar történelemtanításban és a NÉPHAGYOMÁNYBAN is Koppány még az 1840 - es évekig az Őt megillető tiszteletnek és az ősök iránti szeretetnek örvend.
Csak az 1848-as események után lessz hirtelen Koppányból pogány, műveletlen bugris ki a törvényes KIRÁLYA ellen lázad és támad.
Vajon kinek vagy kiknek volt érdeke a történelem ilyen irányú meghamisítása ?
1_koppany.jpg
A következőket az előző magyarázathoz csatolnám kiegészítésképpen, hogy még tisztábban lássunk ősvallásunk megsemmisítésével kapcsolatban. Vagyis, hogy Kiknek volt az érdeke és kik tették meg s ,hogy miért mennyire voltak sikeresek .
Ujból sarkallatosan szögezzük le.
Nem Sz. István idejében volt az Ősvallás és rovásemlékek megsemmisítése. Árpádházi Szent királyaink alatt egymás mellett békésen élt a két vallás, vagy irányzat. Természetesen az akkori MAGYAR-KATOLICIZMUS is még 70-80%-ban az Ősi Jézusi szkítizmust követte. Még nem érvényesült a római JUDEÓ befolyás. Tehát az Ősvallás és annak emlékei , rovásemlékek stb. megsemmisítése egyszer elkezdődött a már "csak" anyai ágon Árpádvért hordozó Júdeó római katolikus Anju Károly Róbert idejében. De ez nem volt túl jelentős mert időben felismerte, hogy ezzel csak elidegeníti magát a Nemzettől. S különben is a MAGYARSÁG ősisége tisztább JÉZUSHIT mint a római katolicizmus!! Fia Nagy Lajos aki már minden porcikályában MAGYAR lett igyekezett helyrehozni apja hibáit. Igazi Nemzeti királyunká vált aki ragaszkodott, ápolta , óvta a régi hagyomáyokat. Sőtt igyekezett mindent felkutatni Árpádházi vagy Turul nembéli őseiről. Lásd.: "Nagy Lajos király őskeresése" leírások, dokumentációk. A Szkíta (HUN--MAGYAR) származásu Szent : Thébai remete Szent Pál maradványainak hazahozatala Velencéből. Stb. Nemhiába minősítette a NÉP NAGYNAK !!! A néplélek soha nem téved.
A szinte teljes megsemmisítést a HABSBURGOK kezdték meg. Az európát védő . A törökkel folytatott harcok miat legyengült nemzetet szinta hátbatámadás szerüen írtotta. Nagyobb gondott fordított az ősi kultúránk megsemmisítésére ezzel párhuzamosan valós népírtásra mint a török elleni harcra. Lásd: AZ ŐSI PILISI VÁR és TEMPLOMRENDSZER földig rombolása az ottani és környéki lakosság teljes kiirtása. Helyükre svábok és tótok betelepítése , hogy még az emléke is elfelejtődjön !! A felvidék (ma szlovákia) magyar lakosságának kiirtása elüldözése ( Ekkor tünnek el az úgynevezett SZIKLAMEZEI HUNOK akik a székelyek felvidéki képviselői!!) Igy helyet teremtve a szláv népesség elszaporodásának.
Ugyanez játszódik le az erdélyi Párciumban és a Mezőség nagy részén helyet teremtve a román népcsoportoknak.Lásd: Basta féle magyarírtás.
Az utolsó lökést Mária Terézia rendeletei adják meg az ősi kultúrának. Szinte ez a kegyelemdöfés. De Istennek hála a Zsigereinkből - génjeinkből - tudatalattiból nem sikerült és ma már szinte reneszánszát éli. Mint a fönix madár feltámadt hamvaiból.

A történelem könyvekben hamisan oktatott a kereszténység felvételéről szóló rész pedig a következőképp történt valójában:
Mivel a magyarság alapvetően keresztény volt ezért nem vettük fel sehonnan sem a keresztény hitet, István csak egy -nevezzük vallás reformnak- reformálást végzett, bizonyos dolgokban az akkor szokásos keresztény szokásrendhez formálta a magyarok hitét. Ezt úgy kell elképzelni mint ahogy a Szentkorona Tan alkotmánya működik, azaz alapvetően az egész tökéletes évszázadok óta, csak némileg mindig igazítani kell az adott korok követelményéhez (ezért tanítják pl az angliai egyetemeken mindmáig a legtökéletesebb alkotmányként a mi Szentkorona Tanunkat) Szent István is egy ilyen igazítást hajtott végre a vallással.

Nem tett ő semmit a táltosokkal, hiszen maga is az volt (6 ujjal született) a legendáriumában is fent maradt egy olyan rész ahol épp révülés közben van a király, és ez nem is magyar legenda, hanem a vatikáni legendáriumból való. Megszüntette a lovas temetést, de nem tiltás végett, hanem úgynevezett „humanitárius" okokból, ezt követően a lovakat nem ölték le ha valaki meghalt, hanem a halál után a falu templomának adományoztak egy fehér lovat, és azok onnantól kezdve hasonló kultuszú szent lovak lettek, mint az indiai szent tehenek. Nem lehetett őket lovagolni és nem lehetett igába sem fogni őket, szabadon sétáltak a templom körül és esetenként akár a templomban is! Nem volt szükség lovakra a révüléshez, mert ekkortól már a Szent Korona emelte az országot.
Szent István már megkezdte és Szent László, majd Könyves Kálmán fejezte be az ősi női mágusaink táltosasszonyaink tudás szerinti rendekbe való szervezését. Ugyanez történt a férfiakkal is, akikből lettek a remeték, a Pálosok elődei. A későbbi Szent István halála utáni úgynevezett „Pogánylázadások" alapja is az lett, hogy voltak akik elfogadták a „vallás reformot" voltak, akik viszont nem. A Vata félék nem fogadták el, ezért lázadtak, persze tudni kell azt is, hogy az ilyen lázadások mögött mindig akadt néhány külföldi felbujtó.
Gellért püspök maga is csodálattal adózott a magyar remetéknek, és hosszú időt töltött maga is a bakonybéli táltos központban. Megértette a Boldogasszony és Szűz Mária azonos miben létét is. Ha jól átnézzük a tanított történelmet, ott sem találunk semmilyen ellenállást a Koppány -féle lázadás kivételével, amit a kitalált erőszakos keresztényhitre térítés eredményeként magyarázható. Szent István idején az országban nem tudunk úgynevezett pogánylázadásokról Gyulával és Ajtonnyal országegyesítő harcot folytatott és nem vallás háborút. Akinek pedig különbözött a vallása, mint Aba Sámuelnek (kabar törzsvezér, zsidó vallással), azt pedig szépen házassági úton katolikussá tette, egyik nővérét adta hozzá feleségül.
Szent István és az őt követő időszakban sokféle ősi kultúra jótékony hatása hatotta át a magyarok hitét, hiszen például Ágota nevű lányának gyermeke a későbbi Skóciai Szent Margit a baranyai britek földjén Réka várában nevelkedett, a britek pedig tudvalévő hogy kelták voltak. Ugyanakkor a Barcaságban a mai Brassó környékén muzulmán katonai alakulatot képező kálizok éltek. Ide kívánkozik az is, hogy Szent István kortársa II. Szilveszter pápa, azon felül, hogy Szent Istvánt több ízben is a szkíták bölcs és hatalmas királya jelzővel illeti, megjegyzendő, hogy Szilveszter jóvoltából majdnem létrejött 1000 évvel ezelőtt a megbékélés és megegyezés a muszlimok és keresztények között. Természetesen az ilyen gondolkodású vezetőket gyorsan el kell mozdítani a helyükről, így járt sajnos Szilveszter is, míg az ezredfordulón kortársa volt Szent Istvánnak, néhány év múlva már más ült Szent Péter székében, ellenben Szent István még majdnem 40 évig uralkodott, ez azért sok mindent elárul róla úgy gondolom.

Nem voltak vallási alapú lázadások István alatt, ugyanakkor Örményországban helyreállíttatta Szent György szentélyét. Megnyitotta a Szentföldre vezető zarándok utat, azaz Magyarországon keresztül utazhattak idegenek, nem volt semmi rejtegetni valója a magyaroknak. Egy sor olyan intézkedést hozott István, amik ellenkeztek volna nép akarattal, ha egy kereszténységtől teljesen idegen vallást követtek volna.

 

 

(Nagymáté Miklós barátom írása)

 

folytatás... friss fejlemények

 

Koppány vallásáról azóta hiteles és cáfolhatatlan adatok kerültek elő a Salzburgi Érsekség levéltárából. (megbízható forrás Pap Gábor professzor) !!
Ezért írtam egy kis kiegészítőt.

Amikor Osztrák fennhatóság alá került az Ország azóta hamisítják, ferdítik, csúsztatják, elhallgatják eredetünket, történelmünket, vallástörténetünket, kultúránkat. Az igazság politikai, hatalmi, vallásfelekezeti harcok martalékává vált. A rendszerváltás sem hozta meg a rendet itt sem. Viszont tény, hogy szabadon lehet terjeszteni sok új irányzatot. Felszínre került az igazság is sok sok már, már butasággal fantazmagóriával egyetemben. Még sokáig nem lesz rend. A tényleges igazság valóság kiderítése nehézkes. Sok esetben csak sejteni lehet az igazságot. S persze kerülnek most már elő cáfolhatatlan tények is amíg helyre tesznek egy egy kérdést.
Jó magam is sokat tévedtem, tévelyegtem s biztos vagyok benne, hogy rengeteg dolog van amit rosszul tudok. De a tények előtt meg szoktam hajolni.
Ősvallásunkat ma már így látom:

"Pogányságunkkal kapcsolatban pedig határozottan kijelenthetem: soha nem voltunk pogányok a szó pejoratív értelmében. Mivel mint minden rokon pusztai nép, mi is egy Isten hívők voltunk. Már ez maga kizárja a "pogányságunkat" !! S egyéb iránt előbb ismertük meg Jézus tanításait s előbb voltunk keresztények mint Európában bármelyik nemzet. A Hunok nagyobb része és Atilla nagy király Jézus hitű volt! (Atilla gyakorolta is a Jézusi szeretetet és kegyelmet. Lásd: kegyelem a legyőzött Rómának!!). Az Avar elődeinknél államvallás volt a kereszténység, szervezett püspökségekkel. Álmos és Árpád magyarjai már Jézus hittel jöttek vissza, haza a Kárpáthazába !! (honfoglalás). Az úgynevezett honfoglalás kori temetők sírjainak legjellemzőbb lelete a mellkereszt !! Természetesen ez időben még nem a római Judeó kereszténységet követjük, aminek alapja már a zsidó Tóra (ó szövetség) !! Mi az ősi Jézusi tanok vezető szellemiségét (Mani) ami kizárólag az új szövetségre épül gyakoroljuk." (forrás: magam kútfeje)

István és Koppány konfliktusában Az én tudásom és meggyőződésem is sokat változott. Most így látom:

"Koppány herceg "pogányságával" kapcsolatban pedig óriási tévedések és ferdítések vannak a magyar történelemben - vallástörténelemben. Az a butaság fel sem merült, hogy "pogány" Sokáig úgy hittük, tudtuk, hogy Koppány bizánci vagy görög rítusú keresztény volt. (köztük én is!!) Ebben nagyot téved az ismert és népszerű rock opera is. " Bizánc jelét magamra vettem" ( pedig Nemeskürty István tanár úr volt a tanácsadó!!) Tévedtünk !!! Most már biztosan tudjuk, hogy Koppány nem csak Somogy hanem majd az egész Dunántúl és Felvidék nagy részének is ura volt. Lefedve ezzel a valamikori Avar Győri püspökség területét ami a Salzburgi Érsekségen keresztül Rómához tartozott. S Koppány politikai érdekből, megfontolásból felvette a Római hitet Salzburgban. Ezáltal a dunántúli - Győri egyházkerület feje lett Róma és Salzburg jóváhagyásával, áldásával. A Salzburgi Érsekség levéltári dokumentumai szerint 22 templomot is alapított. Ezek elismerése képen felvehette az Ősi avar egyházi címet is KAP - KÁN. ( ma már a Salzburgi Érsekség levéltára kutatható, sok érdekes dologra derült fény.) !! Koppány kortársa az Erdélyi Gyula Fia Ajtony pedig valóban Bizánci keresztény." (forrás: magam kútfeje)

Ma már úgy látom, hogy az ősi keresztény hitünk átmentője, megőrzője az éppen István !! Koppány herceggel nem csak kifejezetten trónöröklési küzdelmet folytatott (szeniorátus kontra promogenitúra). Hanem az ország belső vallási egységének és mind Bizánctól, mind Rómától való függetlenségének a megőrzése volt a tét. Tehát az által, hogy legyőzte Koppányt és Ajtonyt a Kárpáthazában még sokáig megmaradt az egészséges Jézushit. Nem véletlen, hogy a Mindenkori Magyar Királynak a világon egyedülálló egyházi jogai voltak. (Püspöki kinevezés, pápaválasztási vétó jog)!!

 

(Nagymáté Miklós barátom írása)Weblap látogatottság számláló:

Mai: 20
Tegnapi: 39
Heti: 308
Havi: 672
Össz.: 526 192

Látogatottság növelés
Oldal: Szent István és Koppány
Isten hozott az oldalamra !!! - © 2008 - 2024 - szekelymagyar.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weblap készítő egyszerű. Weboldalak létrehozására: Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »